Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til barne- og likestillingsministeren

Interpellasjon nr. 10 (2006-2007)
Om hjelpe- og støttetiltak for menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn
Oversendt regjeringen: 12.10.2006
Besvart: 05.12.2006 av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Det finnes i dag et omfattende hjelpe- og støtteapparat for ofre for seksuelle overgrep, og vi har en tverrpolitisk bevissthet rundt denne viktige tematikken. Det er imidlertid en kjensgjerning at mye av denne bevisstheten, og dermed hjelpe- og støttetiltakene, er spesielt rettet mot kvinner som har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn. Det er i denne sammenheng viktig å huske at også et stort antall menn har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn. I tillegg er det dessverre slik at hjelpe- og støtteapparatene for menn er preget av for liten kapasitet.
Hva vil statsråden gjøre for å legge til rette for at også denne dimensjonen av overgrepsproblematikken gis oppmerksomhet og oppfølging?

Les hele debatten