Interpellasjon fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Interpellasjon nr. 11 (2006-2007)
Om å jobbe for at Norge tar en lederrolle i forskningen på utvikling av thoriumkraftverk, med henvisning til verdens fremtidige energibalanse og Norges store thoriumforekomster
Oversendt regjeringen: 23.10.2006
Besvart: 15.11.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Verdens fremtidige energibalanse er utfordrende både i makt-, velstand- og miljøperspektiv. 1,6 milliarder mennesker er uten strøm. Anslag indikerer fem ganger dagens energiforbruk i 2100. Den økonomiske veksten i Kina, India og andre store nasjoner er driverne i utviklingen. Selv i energinasjonen Norge frykter man i dag kraftkrise. Det åpnes ukentlig et kullkraftverk i Kina, uten særlig rensekrav. Kina og India alene planlegger 60 nye atomkraftverk. Mange etterlyser alternativer. Norge har store mengder av grunnstoffet thorium. 1 tonn thorium gir energi tilsvarende 3,7 millioner tonn kull. Forskermiljøet rundt nobelprisvinner Carlo Rubbia har jobbet langsiktig med å utvikle thoriumkraftverk. Den økonomiske og energimessige gevinsten, for Norge og verden, kan være enorm ved et gjennombrudd i forskningen. Økonomisk støtte til thoriumforskning er liten og kortsiktig.
Vil statsråden jobbe for at Norge tar en lederrolle i denne forskningen?

Les hele debatten