Interpellasjon fra Finn Martin Vallersnes (H) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 19 (2006-2007)
Om mulighetene for en WTO-avtale og konsekvenser for Norge av parallelle EU-frihandelsavtaler, og om alternative handelspolitiske strategier og u-landenes behov
Oversendt regjeringen: 03.11.2006
Besvart: 19.12.2006 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Finn Martin Vallersnes (H)

Spørsmål

Finn Martin Vallersnes (H): Etter lengre tids forsinkelser brøt WTO-forhandlingene sammen i sommer. Det synes lite sannsynlig at organisasjonen vil lykkes i å nå frem til en ny avtale med det første. Situasjonen som er oppstått er meget uheldig, både for norske offensive eksportinteresser og for utviklingslandenes bestrebelser på å oppnå bedre adgang til markedene i industrilandene. Parallelt arbeider bl.a. EU med å inngå bilaterale handelsavtaler, ikke minst med asiatiske land.
Hvordan vurderer Regjeringen mulighetene for en WTO-avtale, og konsekvensene av de parallelle EU-frihandelsavtalene for Norge; hvilke alternative handelspolitiske strategier eller virkemidler vurderer Regjeringen å utvikle og benytte, og hva gjør samtidig Regjeringen for å møte utviklingslandenes behov i situasjonen som er oppstått?

Les hele debatten