Interpellasjon fra Signe Øye (A) til forsvarsministeren

Interpellasjon nr. 20 (2006-2007)
Om tiltak for å få en økt kvinneandel i Forsvaret
Oversendt regjeringen: 03.11.2006
Besvart: 24.11.2006 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Det foreligger en målsetting om å nå en kvinneandel på 15 pst. for Forsvaret i løpet av 2008. Ved utgangen av 2005 var andelen kvinner på bare 7 pst. Organisasjonskulturen i Forsvaret har i stor grad blitt utviklet av menn, med bakgrunn i deres holdninger og verdier. En endring av denne kulturen er ikke enkel, og man kan jo spørre seg om Forsvaret virkelig ønsker en endring. Forsvaret må være en organisasjon i pakt med tiden, og i større grad avspeile det norske samfunn. I store deler av 90-tallet lå også den samme målsettingen på andelen kvinner i Forsvaret på 15 pst. Disse målene ble aldri innfridd.
Hvorfor klarer vi ikke å rekruttere og beholde flere kvinner i Forsvaret, og hvilke tiltak mener statsråden er nødvendige å iverksette for å få en økt kvinneandel også i Forsvaret?

Les hele debatten