Interpellasjon fra Anna Ljunggren (A) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 25 (2006-2007)
Om hva statsråden gjør for å redusere selvmordshyppigheten i Norge, spesielt blant ungdom
Oversendt regjeringen: 23.11.2006
Besvart: 06.02.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Anna Ljunggren (A)

Spørsmål

Anna Ljunggren (A): Selvmord er den hyppigste dødsårsaken blant unge menn i Norge i dag. Selvmord er også vanligere her enn i andre land. I 2004 tok 529 personer sitt eget liv, 93 av disse var menn mellom 15 og 29 år. Hjelpetilbudet til de etterlatte er svært viktig, og tilbakemeldinger tyder på at dette varierer fra kommune til kommune. I tillegg viser forskning at halvparten av de unge som forsøker å ta sitt eget liv gjentar dette senere. Forskning og forebyggende arbeid er av sentral betydning for å kunne identifisere avgjørende faktorer og mulige tiltak.
Hvilket arbeid gjør statsråden for å redusere selvmordshyppigheten i Norge, spesielt blant ungdom?

Les hele debatten