Interpellasjon fra Gunvor Eldegard (A) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 27 (2006-2007)
Om tiltak for å få flere jenter til å velge utradisjonelle, mannsdominerte yrker for å få til et mer likestilt arbeidsliv
Datert: 28.11.2006
Besvart: 02.02.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Gunvor Eldegard (A)

Spørsmål

Gunvor Eldegard (A): Ungdom velger fremdeles yrke på bakgrunn av sitt kjønn. Arbeidslivet preges fremdeles av typiske mangler på likestilling som mangel på lik lønn for likt arbeid, ufrivillig deltid, diskriminering av gravide og stort sett mannlige toppledere. Slik sett ser vi at utviklingen går sakte mot målet om et rettferdig og moderne arbeidsliv. Mye av nøkkelen til et bedre og mer likestilt arbeidsliv består av å få flere jenter til å velge utradisjonelle yrker. Det er positivt at flere kvinner velger mannsdominerte yrker, som for eksempel yrker innen naturvitenskap, tekniske fag og håndverksfag. Vi har likevel en lang vei å gå før det er reell likestilling i arbeidslivet. Jeg savner også mer deltakelse fra organisasjonene i arbeidslivet.
Hva vil statsråden gjøre for å få til et mer likestilt arbeidsliv?

Les hele debatten