Interpellasjon fra André Oktay Dahl (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 31 (2006-2007)
Om tiltak for å bedre homofile muslimers livssituasjon i Norge
Oversendt regjeringen: 18.12.2006
Rette vedkommende: Barne- og likestillingsministeren
Besvart: 01.02.2007 av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): I Aftenposten 14. desember 2006 beskriver en ung homofil muslim bosatt i Norge anonymt et liv preget av fornektelse, løgner og frykt for å bli avslørt og utstøtt av det pakistanske miljø og familien sin. Mannen er ikke alene og kronikken er et rop om hjelp til myndigheter og opinionsdannere som har oversett dem gjennom år. Mens aksepten for homofile har økt i befolkningen for øvrig er det mye som tyder på at den snarere har gått til det verre i enkelte innvandrermiljøer. En homofil livsstil er uakseptabel i de fleste muslimske miljøer i Norge, selv om det er vel kjent at homsesex ikke akkurat er mindre utbredt blant f.eks. norsk-pakistanere. Kjønnstenkningen er konservativ, den skaper en kulturkonflikt og forakten for homofili er meget sterk blant etniske minoritetsgutter. Dette medfører i verste fall vold, overgrep og tvangsgiftermål.
Hva vil statsråden og Regjeringen gjøre for å bedre homofile muslimers livssituasjon i Norge?

Les hele debatten