Interpellasjon fra Hans Olav Syversen (KrF) til justisministeren

Interpellasjon nr. 36 (2006-2007)
Om tiltak for å redusere utelivsvolden, med henvisning til den parallelle økningen for Oslo i antall voldslovbrudd og antall skjenkesteder
Datert: 05.01.2007
Besvart: 08.02.2007 av justisminister Knut Storberget

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Sosial- og helsedirektoratet opplyser at 70-80 pst. av alle voldsepisoder er alkoholrelatert. Å kunne gå trygt ute på kvelds- og nattestid, er et gode mange føler at de har mistet. Oslo sentrum er dessverre et eksempel på steder der slik frykt ikke er ubegrunnet. Antallet voldslovbrudd har økt samtidig som antallet skjenkesteder har økt. Volden i Oslo sentrum er utelivsrelatert med i gjennomsnitt tre anmeldelser hver eneste uke. Likevel plikter kommunene ikke å legge større vekt på politiets uttalelser mht. skjenkebevillinger enn andre instanser. Dermed kan bevillinger gis selv om politiet advarer mot dette av ordens- og kriminalitetsmessige hensyn. Dette krever igjen større politiinnsats for å forhindre alvorlige voldsepisoder. Et trygt samfunn fordrer at flere arbeider mot et slikt felles mål.
Hva vil Regjeringen gjøre for å redusere utelivsvolden?

Les hele debatten