Interpellasjon fra Kari Lise Holmberg (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 38 (2006-2007)
Om nye initiativ for å sikre god behandling og oppfølging av den psykiske helsen til asylsøkere og flyktninger
Oversendt regjeringen: 22.01.2007
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 29.03.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): Mennesker som søker beskyttelse i Norge har ofte vært igjennom psykisk belastende opplevelser. Mennesker reagerer forskjellig, og behov for hjelp varierer. Regjeringen Bondevik II kom med "Rapport om psykisk helse for asylsøkere og flyktninger i asylmottak". Anbefalingene i rapporten ble fulgt opp blant annet ved en historisk opptrapping av midler til psykiatrien, opprettelse av regionale psykososiale team for flyktninger, økt forskning og kompetansebygging på vold og traumefeltet og opprettelse av forsterkede mottak med spesiell psykiatrisk kompetanse. Det er viktig å sikre en god behandling og oppfølging av den psykiske helsen til asylsøkere og flyktninger. Dette er viktig både for det enkelte mennesket og for sikkerheten til samfunnet for øvrig.
Har Regjeringen tatt nye initiativ på dette området?

Les hele debatten