Interpellasjon fra Saera Khan (A) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 39 (2006-2007)
Om å gjøre bl.a. lærerutdanningen mer attraktiv for minoritetsungdom, med henvisning til skolen som arena for inkludering
Datert: 22.01.2007
Besvart: 22.02.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Saera Khan (A)

Spørsmål

Saera Khan (A): Skolen er arenaen i samfunnet hvor mulighetene for inkludering er størst. Flere minoritetsbarn kommer fra hjem med dårligere oppvekstvilkår enn gjennomsnittet i majoritetssamfunnet. Fravær av innvandrerforeldres deltakelse i deres egne barns skolehverdag, lave norskkunnskaper, store leksehjelpsbehov og tendenser til oppstart til kriminell karriere er utfordringer dagens flerkulturelle skole møter. Disse barna trenger gode voksne rollemodeller. Lærerstaben bør gjenspeile den sammensatte elevmassen. Lærere med minoritetsbakgrunn vil gjøre skolen mer inkluderende og bedre rustet til disse utfordringene. Minoritetsungdom velger i stor grad ingeniørutdannelse, juss- og medisinstudiet. De er underrepresentert på sosialfaglige linjer, Politihøgskolen og spesielt lærerutdannelsen og førskolelærerutdannelsen.
Hvordan vil statsråden gjøre de sistnevnte studiene, og spesielt lærerutdannelsen mer attraktivt for minoritetsungdom?

Les hele debatten