Interpellasjon fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Interpellasjon nr. 42 (2006-2007)
Om å stoppe CO¨2-rensingsprosjektet på Kårstø, og se det i en helhetlig sammenheng med CO¨2-prosjektene på Mongstad og Tjeldbergodden
Datert: 23.01.2007
Besvart: 06.03.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Kyoto-avtalen regulerer utslipp av klimagasser i avtaleperioden 2008-2012. Norge vil trolig ikke innfri sine forpliktelser uten betydelige kvotekjøp fra utlandet. CO2-rensing på Kårstø er en av de få politisk bestemte, nasjonale tiltak som Stortinget bevilger penger til. Statsråden uttalte i spørretimen 18. oktober 2006 at man på Kårstø vil bruke "en teknologi som kun vil være anvendbar i svært få tilfelle". NVEs rapport antyder at prosjektet er kraftig forsinket, og får en byggekostnad på rundt 5 mrd. kr. Tiltakskostnaden blir minimum 700 kr/tonn CO2. Det er opptil 10 ganger høyere enn prisnivået på internasjonale klimatiltak som Kyoto-avtalen tillater. Kårstø-midlene vil gi langt større nytte om brukt på miljøtiltak i utlandet eller teknologiutvikling i Norge.
Vil Regjeringen stoppe CO2-prosjektet på Kårstø, og se prosjektet i en helhetlig sammenheng med CO2-prosjektene på Mongstad og Tjeldbergodden?

Les hele debatten