Interpellasjon fra Anniken Huitfeldt (A) til justisministeren

Interpellasjon nr. 47 (2006-2007)
Om å vurdere å overføre gjennomføringen av vigsel fra tingretten til kommunene
Oversendt regjeringen: 08.02.2007
Besvart: 29.03.2007 av justisminister Knut Storberget

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Brudepar som ønsker å gifte seg i tingretten opplever at det er vanskelig å bli viet på en lørdag, seremonien er kort og det er vanskelig å invitere mange gjester fordi vigselsrommene som regel er små. Mange brudepar ønsker å bli viet i en større privat seremoni, men domstolen prioriterer vanligvis ikke å delta under store vielser utenfor tingrettens lokaler. Mange opplever derfor ikke vielsen i tingretten som likeverdig sammenliknet med den kirkelige vigsel. I Sverige gjennomfører tingretten vielser på hverdager, mens kommunalt oppnevnte vigselsmenn kan gjennomføre større seremonier i kommunens rådhus på lørdag. Gjennom å overføre vigselsretten til kommunene, kan domstolen få mulighet til å prioritere andre oppgaver.
Vil statsråden vurdere å overføre gjennomføringen av vigsel fra tingretten til kommunene?

Les hele debatten