Interpellasjon fra Finn Martin Vallersnes (H) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 59 (2006-2007)
Om hvorfor forsvars- og sikkerhetspolitikken er så svakt til stede i Regjeringens nordområdestrategi
Datert: 08.03.2007
Besvart: 24.04.2007 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Finn Martin Vallersnes (H)

Spørsmål

Finn Martin Vallersnes (H): I Regjeringens nordområdestrategi er engasjementslinjen overfor Russland et av flere hovedelementer. Forholdet mellom Russland og Norge er inne i en positiv og god utvikling. Det maner likevel til realisme når en registrerer naboens raskt tiltakende økonomiske evne, politiske ambisjoner og økende militære investeringer. Bred enighet og klar forankring i vår egen forsvars- og sikkerhetspolitikk gir trygghet og tyngde i håndteringen av mellomstatlige forhold. NATO står da sentralt. Forenklet kan en si at engasjementslinjen pluss klarhet i sikkerhetspolitikken vil gi en trygg seilas, mens engasjementslinjen pluss uklarhet om sikkerhetspolitikken kan bli en farlig seilas i urent farvann.
Hvorfor er forsvars- og sikkerhetspolitikken så svakt til stede i Regjeringens nordområdestrategi?

Les hele debatten