Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 65 (2006-2007)
Om utfordringer i forbindelse med apotekenes rolle og funksjonsmåte, bl.a. vaktapotek- og lavterskeltjenestetilbud og trygghet i medisinomsetningen
Oversendt regjeringen: 15.03.2007
Besvart: 17.04.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Det er av stor betydning for befolkningen hvordan apotekenes rolle og funksjonsmåte utvikles. Etter at de ble organisert i kjeder med grossister og andre som eiere har apotekdekningen landet rundt utviklet seg i positiv retning. Det fins samtidig mangler i tilgjengeligheten og betydelig forbedringspotensial. Blant annet er det mange steder et svært begrenset tilbud av vaktapotek på nattestid og helligdager. Det burde også kunne skapes tilbud om lavterskeltjenester på apotekene, f.eks. målinger av blodsukker og blodtrykk, enkle kontroller av KOLS-rammede, bidrag til legemiddelassistert rehabilitering osv. Eventuelle avtaler om dette må ses i forhold til de betydelige overskudd som apotekkjedene har hatt. Videre er det viktig å styrke tryggheten i medisinomsetningen. Da må faglig rådgivning til kundene sikres, noe som svekkes gjennom omsetning utenom apotek og via Internett.
Hvordan ser statsråden på disse utfordringene?

Les hele debatten