Interpellasjon fra Kåre Fostervold (FrP) til landbruks- og matministeren

Interpellasjon nr. 66 (2006-2007)
Om hvorfor statsråden vil endre osteforskriften, slik at ost som ikke bygger på melkefett, og derfor kan være sunnere, ikke lenger skal kunne markedsføres som ost
Datert: 15.03.2007
Besvart: 24.04.2007 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Det er nylig lansert en ost i det norske markedet der mesteparten av melkefettet er erstattet med raps- og solsikkeolje. Statsråden vil nå endre osteforskriften slik at ost som ikke bygger på melkefett, ikke lenger skal kunne markedsføres som ost.
Hva er grunnen til at statsråden vil innføre et konkurransemessig fortrinn for produkter som bygger på melkefett på bekostning av alternative produkter som kan være sunnere?

Les hele debatten