Interpellasjon fra Tove Karoline Knutsen (A) til kultur- og kirkeministeren

Interpellasjon nr. 67 (2006-2007)
Om Kultur- og kirkedepartementets bidrag til markeringen av 150-årsdagen for Knut Hamsuns fødsel i 2009
Oversendt regjeringen: 21.03.2007
Besvart: 14.05.2007 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Tove Karoline Knutsen (A)

Spørsmål

Tove Karoline Knutsen (A): I 2009 er det 150 år siden forfatteren Knut Hamsun ble født. Nobel-prisvinneren Knut Hamsun er, ved siden av Ibsen, Munch og Grieg, en av våre internasjonalt mest kjente kunstnere. På alle kontinenter finnes en betydelig interesse for Hamsun, og det forskes og undervises i Knut Hamsuns liv og forfatterskap ved flere universiteter. Også her hjemme er aktiviteten knyttet til Knut Hamsun betydelig, og ved Universitetet i Tromsø har man også etablert viktig kontakt med et internasjonalt nettverk av Hamsun-forskere. Interessen for Knut Hamsun relaterer seg både til hans banebrytende forfatterskap og til hans omstridte person. I forbindelse med jubileumsåret 2009 har man derfor mulighet til å belyse Knut Hamsun fra ulike vinkler; litterært, etisk og politisk.
Hvordan kan Kultur- og kirkedepartementet bidra til at markeringen av 150-årsjubileet for en av våre internasjonalt mest kjente kunstnere blir så vellykket som mulig?

Les hele debatten