Interpellasjon fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 68 (2006-2007)
Om å styrke kunnskapen om astma og sikre at det iverksettes forebyggende tiltak for å redusere forekomsten av astma blant barn
Datert: 26.03.2007
Besvart: 17.04.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): En undersøkelse i regi av Ullevål universitetssykehus viser at hver femte 10-åring i Oslo har hatt astma, og at 11 pst. av barna har pågående astma. Forekomsten av astma blant norske barn er dermed høyere enn i andre europeiske land. Dette tilsier at det er nødvendig å øke innsatsen for å forebygge astma hos barn, og Norges Astma- og Allergiforbund anbefaler at det iverksettes en nasjonal strategi for å oppnå dette. Både foreldre, andre voksne og myndighetene har behov for mer informasjon om risikofaktorene for astma. Ifølge Norges Astma- og Allergiforbund er det også nødvendig å styrke forskningen på dette området.
Hva vil statsråden gjøre for å styrke kunnskapen om astma, og sikre at det iverksettes forebyggende tiltak for å redusere forekomsten av astma blant barn?

Les hele debatten