Interpellasjon fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 70 (2006-2007)
Om mer statlig medvirkning til å sikre skolevegene, slik at flere fylker og kommuner kan komme i gang med prosjekter
Oversendt regjeringen: 30.03.2007
Besvart: 14.05.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hver dag går tusenvis av barn på sterkt trafikkerte og farlige veier til og fra skolen. Mange barn har blitt skadet på skoleveien. Flere steder har fylker og kommuner bevilget penger til å gjøre skoleveien tryggere. Samferdselsdepartementet har gjennom flere år bevilget penger til ulike trafikksikkerhetstiltak. Men fortsatt er alt for mange skoleveier farlige og vi er i ferd med å få en ond sirkel: Stadig flere foreldre kjører barna til skolen fordi de synes veien er for farlig. Dermed øker biltrafikken. Det har ikke bidratt til tryggere skolevei.
Vil statsråden ta initiativ til statlig medvirkning, utover eksisterende tiltak, slik at flere fylker og kommuner kan komme i gang med prosjekter for å sikre skoleveiene?

Les hele debatten