Interpellasjon fra Dagfinn Høybråten (KrF) til finansministeren

Interpellasjon nr. 77 (2006-2007)
Om tiltak for å flytte fokus i samfunnsdebatten fra velstandsutvikling til utvikling av livskvalitet, f.eks. å utvikle nye indikatorer for en god samfunnsutvikling
Oversendt regjeringen: 24.04.2007
Besvart: 08.05.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Mye av samfunnsdebatten i Norge dreier seg om hvordan privat og offentlig forbruk kan økes ytterligere. Samtidig som det er klart at økonomisk velferd og fordelingen av denne er sentralt for opplevelsen av et godt samfunn, viser mange andre indikatorer at opplevelsen av livskvalitet avhenger også av mange andre viktige verdier som ikke kan måles gjennom tradisjonelle verdiskapingsmål. En økt forståelse i samfunnet av at livskvalitet dreier seg om langt mer enn forbruk, er også nødvendig for å sikre forståelse for de tiltak som må gjennomføres i Norge som vårt bidrag i kampen for en global, bærekraftig utvikling.
Hvilke tiltak mener statsråden kan være hensiktsmessig for å flytte fokus i samfunnsdebatten fra velstandsutvikling til utvikling av livskvalitet, for eksempel utvikling av nye indikatorer for en god samfunnsutvikling?

Les hele debatten