Interpellasjon fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 1 (2007-2008)
Om å sikre at norske pasienter raskt får tilgang til nye legemidler som representerer fremskritt i pasientbehandlingen
Oversendt regjeringen: 23.05.2007
Besvart: 25.10.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Hovedmålsettingene for legemiddelpolitikken er at alle pasienter uavhengig av bosted og sosial status skal ha tilgang til sikre og effektive legemidler. Hvert år lanseres det nye legemidler som representerer viktige fremskritt i pasientbehandlingen innenfor sine områder. Den økte bruken av individuell refusjon samt den særnorske bagatellgrensen fører til at tilgangen til nye behandlingsalternativer rammer pasientene skjevt, avhengig av deres ressurssituasjon. I forbindelse med behandlingen av legemiddelmeldingen våren 2005 ga Stortinget klare føringer med hensyn til å begrense bruken av individuell refusjon samt å kreve en vesentlig heving av bagatellgrensen. Dette er så langt ikke fulgt opp.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at norske pasienter raskt får tilgang til nye legemidler som representerer fremskritt i pasientbehandlingen?

Les hele debatten