Interpellasjon fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Interpellasjon nr. 3 (2007-2008)
Om å styrke det internasjonale politisamarbeidet, herunder økt bruk av politisambandsmenn og inngåelse av bilaterale avtaler med land som påvirker det norske kriminalitetsbildet
Datert: 14.06.2007
Besvart: 06.11.2007 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): For Fremskrittspartiet er det viktig å sette fokus på tiltak for å hindre alvorlig grenseoverskridende kriminalitet. Med andre ord, hva kan vi bidra med overfor andre land som i et lengre perspektiv vil bidra til å redusere kriminaliteten her i landet. Internasjonalt politisamarbeid er utvilsomt et slikt tiltak og bruk av politisambandsmenn øker muligheten for å lykkes. Selv om Norge samarbeider både gjennom Interpol og Europol er ikke dette nok. Man må også satse på løsninger nasjoner imellom og da gjerne ved bruk av bilaterale avtaler. Slike avtaler bygges på en gjensidighet om å løse felles utfordringer. Jeg går ut fra statsråden er enig i dette.
Ser statsråden viktigheten av å styrke det internasjonale politisamarbeidet, herunder økt bruk av politisambandsmenn og inngåelse av bilaterale avtaler med land som påvirker det norske kriminalitetsbildet?

Les hele debatten