Interpellasjon fra Odd Einar Dørum (V) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 15 (2007-2008)
Om at forskning har vist at gutter gjennomgående gjør det dårligere på skolen enn jenter, og hvordan skoleverket kan tilpasses disse utviklingstrekkene og på sikt utjevne forskjellene
Oversendt regjeringen: 17.10.2007
Besvart: 13.11.2007 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Forskning har den senere tid vist at gutter gjennomgående gjør det dårligere på skolen enn jenter. I alle fag bortsett fra gymnastikk gjør guttene det dårligere enn jentene, og forskjellen mellom gutter og jenter i karaktersnitt i norsk, matematikk og engelsk er blitt dobbelt så stort på ti år. Til NTB 15. oktober 2007 sier professor Thomas Nordahl at i tillegg til at guttene henger etter i de fleste skolefag, så trives også guttene dårligere og har mer problematferd enn jentene. Samtidig vet vi at skolen har utfordringer knyttet til at gutter får mer oppmerksomhet i en undervisningssituasjon enn jenter.
Hvordan vil statsråden sikre at skoleverket tilpasses disse utviklingstrekkene, for på sikt å kunne utjevne de nevnte forskjellene?

Les hele debatten