Interpellasjon fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvern- og utviklingsministeren

Interpellasjon nr. 34 (2007-2008)
Om å teste ut biomembran som et virkemiddel i norsk bistands-, miljø- og klimapolitikk, på bakgrunn av lovende resultater i forhold til jordens fruktbarhet, CO¨2-utslipp, overflatetemperatur etc.
Oversendt regjeringen: 30.10.2007
Besvart: 20.11.2007 av miljøvern- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Et norsk selskap har utviklet en såkalt biomembran som det hevdes har påvirkning på overflatealbedoen og videre kan endre temperatur og fordamping fra jordsmonnet. Dette gir dermed bedre vekstvilkår for planter og vil samtidig kunne ha en positiv effekt på globale klimaendringer. Foreløpige tester i inn- og utland viser lovende resultater i forhold til jordens fruktbarhet, CO2-utslipp, overflatetemperatur etc. Selskapets gründer fikk nylig "Technoports pris for innovativ miljøteknologi" for utviklingen av biomembranen. Til tross for at produktet kan være revolusjonerende både i landbruk og miljøsammenheng, så har myndighetene vist manglende interesse for å vurdere dette produktet.
Vil statsråden ta aktive grep for å bidra til at biomembranen testes ut nasjonalt og internasjonalt som et virkemiddel i sammenheng med norsk bistands-, miljø- og klimapolitikk?

Les hele debatten