Interpellasjon fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Interpellasjon nr. 39 (2007-2008)
Om å sikre at norsk teknologi blir sentral i CO¨2-teknologiprosjektene på Mongstad og Kårstø
Oversendt regjeringen: 20.11.2007
Besvart: 07.12.2007 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Da Stortinget enstemmig vedtok CO2-teknologiprosjektet på Mongstad, anmodet en samlet energi- og miljøkomité Regjeringen om å legge vekt på norsk teknologiutvikling. Norske selskap som AkerKværner og Sargas har flere ganger bekreftet at de ønsker å delta med teknologiutvikling, men Regjeringens prosjektplan ser ikke ut til å gjøre dette mulig. Både på Kårstø og Mongstad er det nå utenlandske selskap som drar fordelen av å få teste ut sin teknologi, finansiert av norske skattebetalere. Dette vil i så fall være en konkurransemessig ulempe for norske teknologier. Den store månelandingen ligger an til å bli med utenlandsk romskip og mannskap. Noen justeringer av prosjektene, slik at man blant annet kan bygge pilotanlegg på Kårstø fremfor kun å se på fullskala anlegg, kan sikre norske selskaper i hovedsetet.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at komiteens anmodning følges opp og derved sikre at norsk teknologi blir sentral i prosjektene?

Les hele debatten