Interpellasjon fra Jan Sahl (KrF) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 44 (2007-2008)
Om å sikre tilfredsstillende reserveløsninger for togtrafikkavvikling, med bakgrunn i kortslutningen på Oslo sentralstasjon som lammet togtilbudet på Østlandet og satte telesamband ut av funksjon
Oversendt regjeringen: 30.11.2007
Besvart: 17.01.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jan Sahl (KrF)

Spørsmål

Jan Sahl (KrF): Den 28. november 2007 ble om lag hundre tusen trafikanter rammet da all togtrafikk på Østlandet ble innstilt, og en rekke telesamband ble satt ut av funksjon. På grunn av en kortslutning på Oslo sentralstasjon ble hele togtilbudet på det sentrale østland fullstendig lammet, og det ble avdekket store mangler knyttet til reserveløsninger for trafikkavvikling. Det må forventes at systemer som styrer vitale samfunnsfunksjoner, som togtrafikken på Oslo sentralstasjon, har tilfredsstillende reserveløsninger. Både reserveløsninger for strøm, og backupsystemer for datasystemene som styrer togene viste seg å være mangelfulle eller helt fraværende. For å unngå kjedereaksjoner, slik tilfelle kan ha vært på Oslo sentralstasjon, trengs tilfredsstillende reserveløsninger i alle vitale ledd.
Hva vil Regjeringen gjøre for å sikre vitale samfunnsfunksjoner, herunder systemer knyttet til trafikkavviklingen på Oslo sentralstasjon slik at noe liknende ikke skjer igjen?

Les hele debatten