Interpellasjon fra Ivar Kristiansen (H) til olje- og energiministeren

Interpellasjon nr. 56 (2007-2008)
Om Regjeringen vil innfri sitt valgløfte og tilby industrien elkraft til under markedspris
Datert: 09.01.2008
Besvart: 12.02.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Vil Regjeringen innfri sitt valgløfte fra valgkampen 2005 om å tilby industrien elkraft til under markedspris?

Les hele debatten