Interpellasjon fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Interpellasjon nr. 61 (2007-2008)
Om en fornyet vurdering av Oslo bystyres søknad om endringer i politiets vedtekter, for å kunne rydde opp i problemene med pågående og aggressive utenlandske prostituerte
Oversendt regjeringen: 01.02.2008
Besvart: 03.04.2008 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Regjeringen har med sitt politibudsjett for 2008 lagt opp til at flere stillinger blir stående ledig, det blir mindre synlig politi i gatene og mindre trygghet for folk. I Oslo har det i lengre tid vært tilfeller av pågående og aggressive utenlandske prostituerte, noe også statsrådens partifelle Rolf Terje Klungland fortalte om sine erfaringer med i VG før jul. I den forbindelse var flere av statsrådens kvinnelige partifeller ute og krevde at Oslo-politiet må prioritere denne typen saker og ba om strengere politivedtekter.
Mener statsråden fortsatt at Oslo-politiet har de nødvendige ressurser og hjemler til å rydde opp i disse problemene, eller gir hans kvinnelige partifellers utspill grunn til håp om en fornyet vurdering av Oslo bystyres søknad om endringer i byens politivedtekter?

Les hele debatten