Interpellasjon fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 70 (2007-2008)
Om store forskjeller i sosialhjelpssatsene fra kommune til kommune, og tiltak for å skape et system som gir støtte basert på den enkeltes behov snarere enn bostedsadresse
Oversendt regjeringen: 26.02.2008
Besvart: 04.04.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): Foreningen Fattignorge, Fagforbundet og Jussbuss publiserte i februar i år en rapport som bekrefter inntrykket av at det er store forskjeller i sosialhjelpssatsene fra kommune til kommune. Livsoppholdssatsen i Karasjok er på 5 763 kroner, mens den i Ullensvang er på 3 074 kroner, ifølge rapporten. Årsaken til forskjellene er at inntekts- og utgiftsberegningen for livsopphold gjøres ut fra ulike kriterier. Én kommune kan for eksempel regne barnetrygd, barnebidrag og kontantstøtte som inntekt, mens andre ikke gjør det. Det er naturlig at bostøtten varierer mellom de ulike kommunene, men det fremstår som urimelig at de øvrige støtteelementene skal variere.
Er Regjeringen fornøyd med dagens forskjellsbehandling, eller vil den iverksette tiltak for å skape et system som gir støtte basert på den enkeltes behov snarere enn bostedsadresse?

Les hele debatten