Interpellasjon fra Kari Lise Holmberg (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 77 (2007-2008)
Om å forklare den store økningen av asylsøkere, og hvilke tiltak Regjeringen vil sette inn
Oversendt regjeringen: 17.03.2008
Besvart: 08.05.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): Ifølge tall fra UDI har Norge nå den sterkeste tilstrømningen av asylsøkere siden 2003. UDI anslår at ca. 10 500 asylsøkere vil komme til landet i løpet av dette året. Dette er en markant økning fra i fjor da anslaget var ca. 5 000 asylsøkere. Økningen har vært synlig de siste månedene, uten at Regjeringen har varslet tiltak. Årsakene til økningen kan være flere, men det er et faktum at våre naboland, bl.a. Sverige og Danmark har strammet inn sin innvandringspolitikk, mens Norge ser ut til å gå i motsatt retning.
Hvordan forklarer statsråden den store økningen, og hvilke tiltak vil Regjeringen sette inn?

Les hele debatten