Interpellasjon fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Interpellasjon nr. 78 (2007-2008)
Om å bidra til at flere studenter tar studier i utlandet
Datert: 14.03.2008
Besvart: 07.04.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): En av målsettingene med Kvalitetsreformen er mer internasjonalisering, og at flere studenter skal få mulighet til å ta utdanning i utlandet. Likevel viser de siste tallene fra Lånekassen at vi nå har det laveste antallet helgradsstudenter ute på ti år. For studieåret 2006/2007 var det 12 375 helgradsstudenter i utlandet, og det er en nedgang på 3 000 studenter på fire år. 6 564 studenter er i utlandet på delgradsstudier, noe som er en nedgang på 500 studenter fra året før. Nedgangen er størst i engelskspråklige land, men også i svært viktige land som Frankrike og Tyskland er det nå historisk få norske studenter. I tillegg til faglig kompetanse, oppnår utenlandsstudentene en tilleggskompetanse i form av språk- og kulturforståelse. Denne tilleggskompetansen etterspørres i stadig større grad av både offentlige og private arbeidsgivere.
Hvordan vil Regjeringen bidra til at flere studenter tar studier i utlandet?

Les hele debatten