Interpellasjon fra Hans Olav Syversen (KrF) til justisministeren

Interpellasjon nr. 8 (2008-2009)
Om hvilke tiltak som bør iverksettes for å hindre en ny bølge av rasistisk motivert vold
Oversendt regjeringen: 17.09.2008
Besvart: 03.11.2008 av justisminister Knut Storberget

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Politi, forskere og antirasistiske organisasjoner mener å kunne registrere en markant økning i voldshandlinger som er rasistisk motivert. I sommer ble en mindreårig asylsøker skutt på asylmottaket han oppholdt seg på, og flere andre tilsynelatende umotiverte og grove voldshandlinger er etter politiets vurdering helt klart rasistisk motivert. Det sier seg selv at dette skaper frykt hos mange innvandrere og vanskeliggjør den integrering vi er avhengig av å lykkes med i vårt samfunn. Gode holdninger er noe vi alle må arbeide for, men det er også tiltak som myndighetene kan iverksette. Tidligere har det f.eks. vært spesialgrupper i politiet som i samarbeid med andre har arbeidet i forhold til ytterliggående ungdomsgrupper. Videre pekes det på behovet for bedre registrering av denne type vold og mer forskning på feltet.
Hvilke tiltak mener statsråden bør iverksettes for å hindre en ny bølge av rasistisk motivert vold?

Les hele debatten