Interpellasjon fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 2 (2008-2009)
Om å sikre en fortsatt oppbygging av behandlingstilbudet til de mest sårbare pasientene innen det psykiske helsevernet
Oversendt regjeringen: 03.10.2008
Besvart: 02.12.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Etter snart ti år med opptrappingsplan for psykisk helse, er mye oppnådd. Likevel kommer det alarmerende meldinger om omlegging av tilbud, særlig til de mest utsatte pasientene. Felles for omleggingene er tvilen om det er opprettet andre tilbud som gir pasientene bedre behandling. Det er svært alarmerende dersom endringer gjøres utelukkende av hensyn til økonomi. Omlegginger av behandlingstilbudet til mennesker med psykiske lidelser bør være faglig fundert, og skje i kontrollerte og planlagte former. Dette er viktig for å ivareta pasientene, men også de ansatte. Viktig fagkompetanse kan gå tapt, dersom fagmiljøer bygges ned uten at de bygges opp andre steder.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre en fortsatt oppbygging av behandlingstilbudet til de mest sårbare pasientene innen det psykiske helsevernet?

Les hele debatten