Interpellasjon fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 19 (2008-2009)
Om å ta i bruk nye finansielle verktøy som kan sikre avklart, langsiktig og forutsigbar finansiering av investering i nasjonalt transportnett
Oversendt regjeringen: 06.11.2008
Besvart: 08.12.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Norge har et økende behov for å modernisere sitt transportnett. I veisektoren er investeringsbehovet 500 mrd. kr bare for riksveinettet. En modernisering av dagens jernbanekonsept vil koste 150 mrd. kr. Etterslep innenfor drift og vedlikehold øker og forsterker behovet for modernisering. Med årlige bevilgninger til samferdselsformål knyttet til nasjonale transportplaner vil det kunne ta 50 år å få gjennomført nødvendige tiltak. Hittil har virkemidler fra ulike regjeringer vært årlige bevilgninger i årlig utgiftsbudsjett og økende bruk av ekstraskatter gjennom bompengefinansiering. Det er nødvendig å ta i bruk nye finansielle verktøy som kan sikre avklart, langsiktig og forutsigbar finansiering av investering i nasjonalt transportnett. Det er mulig med raskere gjennomføring enn 50 år og nye finansielle verktøy som gjør bruk av bompengefinansiering unødvendig.
Vil statsråden ta i bruk nye verktøy?

Les hele debatten