Interpellasjon fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 24 (2008-2009)
Om helsetilbudet til personer med alvorlige nakkeskader
Oversendt regjeringen: 20.11.2008
Besvart: 08.01.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Norske pasienter forventer at helsevesenet har kompetanse til å gi adekvate diagnoser og behandling ved alvorlig sykdom og skade. I de fleste tilfeller oppfylles disse forventningene. Dette er imidlertid ikke tilfelle for de som er blitt påført alvorlig nakkeskade. Kompetansenivået i Norge blant fastlegene generelt og nevrologer spesielt om alvorlige leddbåndskader i overgangen mellom hode og nakke, er for lavt. Instabilitet er en alvorlig tilstand, og i Norge er instabilitet operasjonsindikasjon for avstiving ved en rekke sykdommer. For nakkeskadde, som har fått instabilitet etter ulykke, gjelder derimot andre regler. For å få en adekvat behandling for de som har alvorlige nakkeskader - grad 3 og 4 av WAD (whiplash associated disorders) - så må de selv bekoste undersøkelser i utlandet. To utvalg har utredet helsetilbudet til nakkeskadde. Begge har utelatt den pasientgruppen det er snakk om.
Hva vil statsråden gjøre for denne gruppen, med grad 3 og 4?

Les hele debatten