Interpellasjon fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Interpellasjon nr. 27 (2008-2009)
Om hvorvidt klimakvoter i Norge skal tildeles på nivå med EU etter 2012, med bakgrunn i at Regjeringens signaler skaper usikkerhet i norsk industri
Oversendt regjeringen: 28.11.2008
Besvart: 09.01.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Norsk industri er blant verdens mest miljøvennlige. En sterk industriklynge, med innovative ingeniører og ledere, har utviklet produksjons- og rensemetoder som gjør at både energibruk og uønskede utslipp er blant verdens laveste. Mange av disse metodene er i seg selv blitt eksportprodukter. Norsk industri er åpenbart en del av løsningen for å redusere globale CO2-utslipp, men industrien må ha tillit til at de i fremtiden ikke pålegges store ekstrakostnader i forhold til sine konkurrenter. Regjeringens signaler om ikke å tildele vederlagsfrie klimakvoter etter 2012 er uheldig, siden EU nå signaliserer flere gratiskvoter. Selv om det først gjøres vedtak om dette i neste stortingsperiode, så skaper Regjeringens signal usikkerhet. Industrien blir dermed mer tilbakeholden med å gjøre investeringer.
Kan statsråden gi en prinsipiell avklaring om at klimakvoter i Norge skal tildeles på nivå med EU etter 2012?

Les hele debatten