Interpellasjon fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 29 (2008-2009)
Om å hindre at elevenes rett til tilpasset opplæring svekkes ytterligere som følge av store kutt i skolenes budsjetter i mange av landets kommuner
Oversendt regjeringen: 05.12.2008
Besvart: 09.01.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Flere medier melder om store kutt i skolenes budsjetter i mange av landets kommuner, og flere av kommunene legger ned skoler og kutter i lærerstillinger uten at dette er basert på faglige begrunnelser, men på grunn av dårlig økonomi. Dette vil trolig i stor grad gå ut over elevenes rett til tilpasset opplæring. Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen og Foreldreutvalget for grunnskolen går sammen om å true med aksjoner, og Utdanningsforbundet uttaler til nettavisen E24 den 20. november at de mener at Regjeringen må gripe inn og at de må øremerke pengene til skole slik at skolen skjermes mot finanskrisen.
Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å hindre at elevenes rett til tilpasset opplæring ikke svekkes ytterligere som følge av Regjeringens politikk overfor kommunene?

Les hele debatten