Interpellasjon fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 31 (2008-2009)
Om å kartlegge problemstillingene knyttet til Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), og sørge for at LAR blir et ledd i avrusing der hvor målet er rusfrihet
Oversendt regjeringen: 12.12.2008
Besvart: 22.01.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har eksistert som landsomfattende behandlingstilbud i 10 år. Det er ikke foretatt en helhetlig evaluering av ordningen, men erfaringer viser tydelige mangler i tilbudet knyttet til rehabilitering og store forskjeller i behandlingstilbudet i de ulike helseregionene. Rehabilitering i form av et helhetlig sosialfaglig tilbud er begrenset selv om vi vet at det er avgjørende for at LAR-behandlingen skal lykkes. Vi har samtidig for lite kunnskap om f.eks. sidemisbruk, og liten oversikt over det svarte markedet som har oppstått ved resalg av medikamenter som er foreskrevet LAR-pasientene.
Hva vil statsråden gjøre for å kartlegge problemstillingene knyttet til LAR og sørge for at Legemiddelassistert rehabilitering blir et ledd i avrusing der målet er rusfrihet?

Les hele debatten