Interpellasjon fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 58 (2008-2009)
Om å sørge for en ordning som sikrer alle elever rett til selv å velge videregående skole uavhengig av bosted
Oversendt regjeringen: 24.03.2009
Fremsatt av: Ine Eriksen Søreide (H)
Besvart: 12.05.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Det er en viktig målsetting i skolen at alle elever skal gis like muligheter til å utnytte sine evner og realisere sine talenter, og skolen skal gjennom dette bidra til sosial mobilitet. Elevene skal ha de samme mulighetene, uavhengig av bosted og sosial bakgrunn. Det oppleves ikke som rettferdig av en ungdomsskoleelev at det er foreldrenes bosted som skal avgjøre muligheten til å velge skole. Forskningsresultater viser at fritt skolevalg kan gi mer motiverte elever og lærere, mer engasjerte foreldre samt flere som fullfører videregående fordi de kommer inn på sitt førstevalg. Med dagens ordning er det fylkeskommunene som bestemmer om skolevalget skal være fritt. Det fører til lite forutsigbarhet og stor usikkerhet blant elevene.
Vil statsråden sørge for at det kommer på plass en ordning som sikrer alle elever, uavhengig av bosted, rett til selv å velge videregående skole?

Les hele debatten