Interpellasjon fra Per-Kristian Foss (H) til arbeidsministeren

Interpellasjon nr. 9 (2009-2010)
Om tiltak for å redusere sykefraværet i arbeidet med ny IA-avtale
Oversendt regjeringen: 30.10.2009
Besvart: 01.12.2009 av arbeidsminister Rigmor Aasrud

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): En av de viktigste årsakene til at mange mennesker faller ut av arbeidslivet er langvarig sykefravær. Etter en sterk økning i antall trygdede rundt år 2000, ble avtalen om et inkluderende arbeidsliv inngått. Målsettingen i forhold til sykefravær var klar: sykefraværet skulle reduseres med 20 pst. i forhold til 2. kvartal 2001. Etter 8 år med IA-avtale er vi dessverre langt unna denne målsettingen, og sykefraværet er igjen stigende. Dette er alvorlig, først og fremst av hensyn til dem som støtes ut av arbeidslivet, men det innebærer også betydelige utgifter for folketrygden. I arbeidet med ny IA-avtale er det derfor viktig med mer effektive tiltak og mer forpliktende ansvar for partene. Særlig gjelder dette i offentlig sektor, hvor staten selv er arbeidsgiver.
Hvilke tiltak vil statsråden sette inn for å redusere sykefraværet, både som statsråd og som representant for staten som arbeidsgiver?

Les hele debatten