Interpellasjon fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Interpellasjon nr. 10 (2009-2010)
Om igjen å styrke Norges konkurransekraft internasjonalt, med henvisning til en vedvarende og markert svekkelse og bekymring over sterk vekst i offentlige utgifter
Datert: 30.10.2009
Besvart: 01.12.2009 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): I valgkampen skrøt statsministeren av at Norge var blant topp 10 av alle land å drive næringsvirksomhet i på Verdensbankens "Doing Business"-kåring. Han sa ikke noe om at Norge hadde falt fra 5. til 10. plass fra 2005 til 2009. Denne utviklingen bekreftes av bl.a. NHO som også viser en vedvarende og markert svekkelse av norsk konkurransekraft. Den statistikken statsministeren selv skrøt av, viste altså en svekkelse siden hans regjering tiltrådte i 2005. Sentralbanksjefen har nå sågar tatt ordene hollandsk syke i sin munn og er bekymret over sterk vekst i offentlige utgifter og at vi kan utvikle en tosporsøkonomi. En liten, åpen økonomi vil ikke kunne opprettholde sitt velferdsnivå uten et sterkt fokus på sin internasjonale konkurransekraft.
Hvordan ser statsråden på disse utfordringene, og hva er medisinen for igjen å styrke Norges konkurransekraft internasjonalt?

Les hele debatten