Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 14 (2009-2010)
Om tiltak for å styrke lærerens autoritet i klasserommet, samt ledelsesfunksjonen ved skolene
Oversendt regjeringen: 16.11.2009
Besvart: 07.12.2009 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Til tross for at utfordringene knyttet til mobbing har vært løftet høyt på den politiske dagsorden gjennom flere regjeringsperioder er det fortsatt et faktum at svært mange barn og unge utsettes for mobbing i skolehverdagen. Det er en situasjon vi ikke kan akseptere. Prisverdig nok har den nye kunnskapsministeren løftet kampen mot mobbing frem som en av sine prioriterte arbeidsområder i tiden som kommer, og i VG 30. oktober d.å. lanserer hun 14 antimobbetiltak. Undertegnede vil gjerne rose dette initiativet, men vil understreke at det er behov for en sammensatt og kontinuerlig innsats for å fjerne mobbingen. Et avgjørende element i denne forbindelse handler om både klasse- og skoleledelse.
Hvilke tiltak, ved siden av "breddetiltakene" referert i VG, ser statsråden for seg for å styrke lærerens autoritet i klasserommet, samt ledelsesfunksjonen ved skolene?

Les hele debatten