Interpellasjon fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Interpellasjon nr. 17 (2009-2010)
Om å sikre næringsmiddelindustrien rammebetingelser som er på linje med våre viktigste konkurrentland, med henvisning til at konkurransen i matvaremarkedet styrkes
Datert: 03.12.2009
Besvart: 07.01.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Næringsmiddelindustrien opplever sterkere konkurranse og dette vil bli enda tydeligere etter hvert som det blir en friere verdenshandel også for mat. Den proteksjonistiske norske landbrukspolitikken har vært innrettet slik at det er blitt skjøvet en god del kostnader over på industrien. Norsk kjøttindustri har de høyeste avgiftene og gebyrene i Europa. Industrien etterlyser mer oppmerksomhet rundt rammebetingelsene nå som konkurransen i matvaremarkedet etter hvert vil styrkes.
Vil statsråden sikre næringsmiddelindustrien rammebetingelser som er på linje med våre viktigste konkurrentland?

Les hele debatten