Interpellasjon fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Interpellasjon nr. 41 (2009-2010)
Om situasjonen i kriminalomsorgen, de ansattes bekymringer for bl.a. at hver fjerde tjenestemann ikke har etatsutdanning og behovet for en bedre balanse i straffesakskjeden
Datert: 29.01.2010
Besvart: 11.03.2010 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): 13. november 2009 streiket de ansatte i kriminalomsorgen for å markere sin sterke misnøye med Regjeringens forslag til budsjett for kriminalomsorgen for 2010. De pekte på at hver 4. tjenestemann i fengslene ikke har etatsutdanning og at opptaket til etatsutdanningen ble redusert. Flere frykter at soningskøene om kort tid begynner å øke igjen, at sikkerheten rundt ansatte og innsatte reduseres, og at varetektskapasiteten på tross av åpningen av Halden fengsel fortsatt vil være utfordrende.
Hvorledes vurderer statsråden situasjonen i kriminalomsorgen, de ansattes bekymringer og behovet for en bedre balanse i straffesakskjeden?

Les hele debatten