Interpellasjon fra Erna Solberg (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 55 (2009-2010)
Om å forhindre kutt i tilbudet om fysioterapi som følge av at refusjonene for poliklinisk fysioterapi i sykehus bortfalt
Datert: 15.02.2010
Besvart: 15.04.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Etter forslag fra regjeringen bortfalt refusjonene for poliklinisk fysioterapi i sykehus fra 1. januar 2010, og det er heller ikke anledning til å kreve egenandeler fra pasientene. Mens behandlingstilbud fra andre helsepersonellgrupper nå omfattes av helseforetakenes ISF-ordning, gjelder dette ikke fysioterapi i sykehus. Som følge av dette foretas det nå omfattende kutt i rehabiliteringstilbudet i helseforetakene. Samtidig er det lange ventetider for fysioterapi og andre rehabiliteringstilbud i kommunene, og omleggingen av tilskuddsordningen for fysioterapeuter har forverret situasjonen. Tilbudet om fysioterapi er en viktig del av et rehabiliteringstilbud som gir pasientene mulighet for å mestre hverdag og jobb, og leve med kroniske lidelser. Kutt i rehabiliteringstilbud bidrar til økt sykefravær og til økt behov for trygdeytelser og helsetjenester.
Hva gjør statsråden for å forhindre kutt i tilbudet på dette området?

Les hele debatten