Interpellasjon fra Siri A. Meling (H) til olje- og energiministeren

Interpellasjon nr. 71 (2009-2010)
Om å sikre en stabil kraftforsyning uten dramatiske prisøkninger de nærmeste årene, med bakgrunn i at høye kraftpriser rammer både husholdninger og næringsliv
Oversendt regjeringen: 03.03.2010
Besvart: 23.03.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Norge er fra naturens side rikelig utstyrt med energiressurser. Vi har alle forutsetninger for å være Europas ledende leverandør av fornybar energi. Samtidig har denne vinteren igjen demonstrert sårbarheten i vår vannkraftbaserte kraftforsyning. Lite nedbør, høyt forbruk på grunn av sterk kulde og redusert produksjonsnivå i kjernekraft og fossilt basert kraftproduksjon i Sverige og Danmark på grunn av vedlikehold eller driftsproblemer har gitt en anstrengt kraftforsyning i Norge og svært høye kraftpriser. Dette rammer både husholdninger og næringsliv. Flere industribedrifter har valgt å stenge ned produksjonen på grunn av de høye strømprisene.
Hva vil regjeringen gjøre for å sikre en stabil kraftforsyning uten slike dramatiske prisøkninger for forbrukerne de nærmeste årene?

Les hele debatten