Interpellasjon fra Dagfinn Høybråten (KrF) til olje- og energiministeren

Interpellasjon nr. 77 (2009-2010)
Om å bidra til en koordinert innsats mellom selskaper og myndigheter for å øke utvinningsgraden på norsk sokkel
Datert: 15.03.2010
Besvart: 11.05.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Med dagens utvinningsgrad vil mer enn 50 prosent av ressursene på norsk sokkel bli liggende igjen på havbunnen. Det handler om store verdier for samfunnet. 1 prosent økt produksjon kan bety opp mot 150 milliarder kroner i økte inntekter til staten. Ved fremleggelsen av årsresultat for norsk sokkel 23. februar benyttet Petoro-sjef Kjell Pedersen anledningen til å invitere til et krafttak for omstilling og økt utvinning: "Det verste som kan skje er at vi må stenge ned de store produserende feltene for tidlig. Da mister vi muligheten til å investere for å øke utvinningen fra disse feltene - og samtidig mister vi muligheten til lønnsom utvikling av mindre funn i nærområdene". Ifølge Oljedirektoratet prioriterer selskapene å lete etter nye ressurser fremfor å få mest mulig ut av felt i drift. På Tampen-området, Ekofisk og Heidrun haster det. Innen 5 år må tiltak settes i verk.
Hvordan kan statsråden bidra til en koordinert innsats mellom selskaper og myndigheter for å øke utvinningsgraden?

Les hele debatten