Interpellasjon fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til statsministeren

Interpellasjon nr. 83 (2009-2010)
Om å sørge for bedre konkurransevilkår for industrien og næringslivet i Møre og Romsdal, som sliter med høye strømpriser og rasutsatte og stengte veier
Oversendt regjeringen: 24.03.2010
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 11.05.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): I Møre og Romsdal oppleves det som om regjeringen Stoltenberg aktivt motarbeider næringslivet som sliter med høye strømpriser og stengte veier. Høyres mange forslag om egen handlingsplan for kraftsituasjonen i Midt-Norge har regjeringspartiene stemt ned. Forslag om å lempe på kravene om CO2-lagring fra dag én ved bygging av gasskraftverk i Fræna avvises. Det samme gjelder forslag om å forsøke å ta i bruk de mobile kraftverkene for å dempe ekstremt høye strømpriser i perioder. Næringslivet i regionen opplever fra før av konkurranseulemper med høye transportkostnader grunnet avstand til markedet. Når rasutsatte og stengte veier kommer som en ekstra belastning i tillegg til høye strømpriser, oppleves det som en sakte kvelningsdød når også regjeringen bryter sine løfter fra Nasjonal transportplan om ekstra midler til rassikring.
Vil statsråden personlig gripe inn og sørge for bedre konkurransevilkår for industrien i Møre og Romsdal?

Les hele debatten