Interpellasjon fra Ine Eriksen Søreide (H) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 91 (2009-2010)
Om utenriksministerens vurdering av den konseptuelle endringen FNs freds- og stabiliseringsoperasjoner har gjennomgått, i retning av mer integrerte operasjoner, og spørsmål knyttet til mandatutformingen
Oversendt regjeringen: 12.04.2010
Besvart: 25.05.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): FNs freds- og stabiliseringsoperasjoner har gjennomgått en stor konseptuell endring de siste årene. Konseptet har utviklet seg i retning av mer integrerte operasjoner med en helhetlig og koordinert sivil-militær samhandling, og høyere forventninger om robuste militære styrker og større beskyttelse av sivilbefolkningen. Samtidig reiser FN-operasjonene politiske spørsmål knyttet til mandatutformingen og hvem som har den reelle bestemmelsesretten over denne, om ubalansen mellom troppebidragsyterne og de økonomiske bidragsyterne, om FN tvinges til å ta ansvar for de mest komplekse konfliktene, og om FN lykkes i å skape varig fred og stabilitet gjennom operasjonene.
Hva er utenriksministerens vurdering av disse spørsmålene?

Les hele debatten