Interpellasjon fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Interpellasjon nr. 98 (2009-2010)
Om å se på egenkapitalsituasjonen i Statkraft og Statnett for å sikre at kapitalbalansen står i stil med de uttalte ambisjoner i energipolitikken
Oversendt regjeringen: 30.04.2010
Besvart: 03.06.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Regjeringen har mange uttalte ambisjoner i energipolitikken. Ny produksjon skal bygges ut, norske selskaper skal ut i verden, strømnettet skal rustes opp og kobles til Europa. I tillegg til gode og forutsigbare rammebetingelser for kraftnæringen er Statkraft og Statnett viktige aktører for å realisere flere av disse ambisjonene. I lys av dette har de to statlig eide selskapene etterlyst en styrking av egenkapitalen uten å få positivt svar. Statnett har bedt sin eier 3 ganger på 4 år om å styrke egenkapitalen og fått avslag hver gang. Statkraft sin forespørsel fra februar 2009 er foreløpig ubesvart. Selskapene kan trolig lånefinansiere sine investeringer men statens manglende bidrag oppfattes som et dårlig signal av flere i bransjen.
Vil statsråden se på egenkapitalsituasjonen i statlig eide selskaper for å sikre at kapitalbalansen står i stil med de satsinger man ønsker politisk?

Les hele debatten