Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til miljø- og utviklingsministeren

Interpellasjon nr. 2 (2010-2011)
Om hvordan statsråden vil arbeide for å redusere risikoen for en ulykke ved Sellafield-anlegget
Oversendt regjeringen: 01.06.2010
Besvart: 11.10.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): For en tid tilbake fikk Statens strålevern i oppdrag av departementet å gjøre en konsekvensutredning av en tenkt ulykke ved Sellafield-anlegget i Storbritannia. Rapporten som nå foreligger viser at konsekvensene ved en ulykke ved anlegget for flytende høyradioaktivt avfall, HAL-anlegget, kan bli langt verre enn det vi opplevde i Norge etter Tsjernobyl-ulykken. For om lag et år siden sviktet kjølesystemene på deler av HAL-anlegget på Sellafield, som da skal ha vært delvis uten kjøling i inntil 4 timer. Statens strålevern peker på behovet for sikkerhetsøkende tiltak og behovet for å omdanne det flytende høyradioaktive avfallet til en stabil form.
Hvordan vil statsråden arbeide for å redusere risikoen for en ulykke ved Sellafield-anlegget?

Les hele debatten